Posts Tagged ‘16:9’

Rozważania na temat proporcji boków obrazu filmowego.

W początkach filmu, nawet jeszcze przed braćmi Lumiere, Thomas Edison wykorzystał do rejestrowania ruchomych obrazów, kliszę o szerokości 35 mm. Pojedyncza klatka miała w niej wielkość 24,89 mm × 18,67 mm, czyli stosunek jej boków był jak 1,33:1, inaczej 4:3. Wprowadzenie zapisu dźwięku na kliszy wymusiło zmniejszenie klatki do wymiaru 22 mm × 16 mm, co spowodowało minimalną zmianę proporcji do 1,37:1. I tylko w takich proporcjach oglądano filmy aż do lat 50 XX wieku, gdy do kin wprowadzono szeroki ekran. Później kino eksperymentowało z wieloma formatami panoramicznymi, ale proporcje 4:3 okopały się w bastionie telewizji, która okazała się bardziej konserwatywna i dopiero w latach 90-tych XX wieku pojawiły się telewizory panoramiczne.

Read the rest of this entry »